Medycyna 2020 – wyzwania, diagnostyka, terapie przyszłości – nabór prac

Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii „Medycyna 2020 – wyzwania, diagnostyka, terapie przyszłości”.

Celem monografii jest przedstawienie, a tym samym rozpowszechnienie wiedzy o nowoczesnych metodach stosowanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Dynamiczny rozwój technologiczny znacząco wpływa na wszystkie dziedziny życia. Widoczne jest to również w naukach medycznych. W ciągu ostatnich lat nowoczesność i innowacyjność udowodniły, że stanowią podstawę rozwoju przyszłej medycyny. Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym i spersonalizowanym podejściem do terapii wielu schorzeń.

Nadesłane prace mogą być pracami badawczymi lub przeglądowymi. Opublikowanie monografii jest niezastąpioną szansą wdrożenia się młodym naukowcom w Świat Nauki.

Nabór trwa do 30.03.2020 r. do 23:59. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia monografii”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *