„Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne” – nabór prac

Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii pt. „Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne”.

Współczesna medycyna powinna być skuteczna i innowacyjna, taka która potrafi sprostać wciąż nowym wyzwaniom cywilizacyjnym. Musi bazować na nowoczesnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych.

Opracowanie przełomowych rozwiązań medycznych opiera się na poszukiwaniu nowych molekuł oraz tworzeniu nowoczesnych technologii.

Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym i spersonalizowanym podejściem do terapii wielu schorzeń począwszy od diagnozy. 

Nadesłane prace mogą być pracami badawczymi lub przeglądowymi.

Opublikowanie monografii jest niezastąpioną szansą wdrożenia się młodym naukowcom w Świat Nauki.

Nabór trwa do 19.05.2019 r. do 23:59.Zapraszamy do współtworzenia monografii.

,,Medycyna XXI wieku” – nabór prac

Monografie Publikacje Punkty

Obecnie prowadzimy nabór rozdziałów do monografii pt. ,,Medycyna XXI wieku”.

Celem monografii jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny. Nadsyłane prace mogą dotyczyć tematów takich jak: nowoczesne technologie w medycynie, najnowsze terapie i drogi podawania leków. Również opisy przypadków medycznych, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania, czy też aktualne dane epidemiologiczne idealnie wpasują się w tematykę poruszaną w tej monografii.

Zgłaszane prace mogą być zarówno pracami badawczymi jak i przeglądowymi. Nabór trwa do 23.04.2019. Zapraszamy do współtworzenia monografii.

,,Najnowsze doniesienia z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych” – nabór prac

Monografia Punkty Publikacje

Obecnie prowadzimy nabór rozdziałów do monografii pt. ,,Najnowsze doniesienia z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych”.

Medycyna jest dynamicznie rozwijającym się obszarem nauki. W ostatnich latach wprowadzonych zostało wiele nowych rozwiązań praktycznie w każdym jej dziale. Dzięki lepszemu poznaniu mechanizmów powstawania i przebiegu wybranych chorób możliwe jest wprowadzanie nowych sposobów profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia.

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia monografii i nadsyłanie prac zarówno przeglądowych jak i badawczych. Prace przyjmujemy do 14 kwietnia 2019t.

Monografia: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Żywienie, sport oraz zdrowie


Monografia: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Żywienie, sport oraz zdrowie Pobierz

Redakcja
dr. n. med. Jerzy Bednarski – redaktor naczelny
(Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Milena Bajda – redaktor naczelna
(Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Marta Pawlicka
Kamil Bałabuszek
Anna Mroczek
mgr Agata Kobyłka
mgr farm. Kamila Kasprzak
dr n. farm. Aleksandra Szopa
dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza
Agata Nogalska

Korekta, skład i łamanie:
Kamil Bałabuszek, Agata Kobyłka, Marta Pawlicka

Projekt okładki:
Agata Kobyłka

ISBN 978-83-950719-4-2

Format: pdf

Typ dokumentu: Monografia naukowa

Języki: polski

OBJĘTOŚĆ:
Ponad 9 arkuszy wydawniczych
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

WYDAWCA
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

kontakt@ipkn.edu.pl

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich tekstów

Monografia: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Charakterystyka i metody leczenia wybranych chorób


Nauki Przyrodnicze i Medyczne Charakterystyka i metody leczenia wybranych chorób

Redakcja
dr. n. med. Jerzy Bednarski – redaktor naczelny
(Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Milena Bajda – redaktor naczelna
(Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet
Marta Pawlicka
mgr Agata Kobyłka
Kamil Bałabuszek
Anna Mroczek
mgr farm. Kamila Kasprzak
dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza

Korekta, skład i łamanie:
Kamil Bałabuszek, Agata Kobyłka, Marta Pawlicka

Projekt okładki:
Agata Kobyłka

ISBN 978-83-950719-3-5

OBJĘTOŚĆ:
Ponad 9 arkuszy wydawniczych

Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

WYDAWCA
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
kontakt@ipkn.edu.pl

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich tekstów.

Monografia: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Świat żywy a technologie w otoczeniu ludzi i zwierząt


Monografia: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Świat żywy a technologie w otoczeniu ludzi i zwierząt
Pobierz plik

Redakcja
dr. n. med. Jerzy Bednarski – redaktor naczelny
(Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Milena Bajda – redaktor naczelna
(Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
mgr Agata Kobyłka
Marta Pawlicka
Kamil Bałabuszek
Anna Mroczek
mgr farm. Kamila Kasprzak
dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza
dr n. o zdr. Marlena Krawczyk-Suszek

Korekta, skład i łamanie:
Kamil Bałabuszek, Agata Kobyłka, Marta Pawlicka

Projekt okładki:
Agata Kobyłka

ISBN 978-83-950719-2-8

OBJĘTOŚĆ:
Ponad 8 arkuszy wydawniczych
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

Format: pdf

Typ dokumentu: Monografia naukowa

Języki: polski

WYDAWCA
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
kontakt@ipkn.edu.pl

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski

Monografia Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych


Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych

Pobierz plik

Redakcja:
dr. n. med. Jerzy Bednarski – redaktor naczelny
(Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Milena Bajda – redaktor naczelna
(Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Marta Pawlicka
mgr Agata Kobyłka
Kamil Bałabuszek
Anna Mroczek
mgr farm. Kamila Kasprzak
dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza
dr n. wet. Iwona Łuszczewska-Sierakowska

Korekta, skład i łamanie:
Kamil Bałabuszek, Marta Pawlicka, Agata Kobyłka

Projekt okładki:
Agata Kobyłka

Format: pdf

Typ dokumentu: Monografia naukowa

Identyfikator:

Języki: polski

ISBN 978-83-950719-1-1

OBJĘTOŚĆ:
Ponad 8,5 arkuszy wydawniczych
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

WYDAWCA
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
kontakt@ipkn.edu.pl

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich tekstów.

Monografia – Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Postępy w farmakologii i onkologii


Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Postępy w farmakologii i onkologii
Pobierz plik

Redakcja:
dr. n. med. Jerzy Bednarski – Redaktor naczelny
dr Milena Bajda – Redaktor naczelna
dr n. farm. Aleksandra Szopa
Marta Pawlicka
mgr Agata Kobyłka
Anna Mroczek
Kamil Bałabuszek

Korekta, skład i łamanie: Kamil Bałabuszek, Agata Kobyłka, Marta Pawlicka

Projekt okładki: Agata Kobyłka

Data wydania: 2018-05-10

Format: pdf

Typ dokumentu: Monografia naukowa

Identyfikator:

Języki: polski

ISBN 978-83-950719-0-4

OBJĘTOŚĆ:
Ponad 6 arkuszy wydawniczych.
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

WYDAWCA i ZRZĄDZANIE PRAWAMI:
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin