Medycyna wczoraj i dziś – klasyczne rozwiązania i nowoczesne technologie – nabór prac


Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii „Medycyna wczoraj i dziś – klasyczne rozwiązania i nowoczesne technologie”.

Celem monografii jest przedstawienie, a tym samym rozpowszechnienie wiedzy o nowoczesnych metodach stosowanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Dynamiczny rozwój technologiczny znacząco wpływa na wszystkie dziedziny życia. Widoczne jest to również w naukach medycznych. W ciągu ostatnich lat nowoczesność i innowacyjność udowodniły, że stanowią podstawę rozwoju przyszłej medycyny. Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym i spersonalizowanym podejściem do terapii wielu schorzeń.

Nadesłane prace mogą być pracami badawczymi lub przeglądowymi. Opublikowanie monografii jest niezastąpioną szansą wdrożenia się młodym naukowcom w Świat Nauki.

Nabór trwa do 30.04.2021 r. do 23:59. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia monografii”Monografia: Postępy w diagnostyce medycznej

Postępy w diagnostyce medycznej Pobierz
(English title: Improvements in medical diagnostics)

Redakcja naukowa (Editorial board):
dr n. med. Jerzy Bednarski – Redaktor Naczelny (Editor-in-chief), Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
lek. Marta Pawlicka
lek. Kamil Bałabuszek
lek. Anna Mroczek
Recenzenci (Reviewers):
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jerzy Jarosz
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mielko
prof. dr hab. Tomasz Pańczyk
dr hab. n. med. Marek Ochman
dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
dr hab. n. med. Magdalena Woźniak
dr n. med. Joanna Gonet-Sebastianka
dr n. med. Paweł Kiciński
dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev
dr Marta Pawłowska-Olszewska
dr n. med. Paweł Szmygin
dr n. med. Marcin Trojnar
dr n. med. Jerzy Bednarski

Korekta, skład i łamanie (Correction, typesetting and page makeup):
lek. Kamil Bałabuszek, lek. Anna Mroczek, lek. Marta Pawlicka

Projekt okładki (Cover design):
dr n. med. Jerzy Bednarski

Obraz pobrany z www.shutterstock.com
ISBN: 978-83-950719-9-7

Objętość:
Ponad 6 arkuszy wydawniczych.
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

Wydawca (Publisher):
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
info@ipkn.edu.pl

Data wydania: 13 września 2020r.

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich artykułów.

Wydawca składa serdeczne podziękowania dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie
w dokonane recenzje oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów.

Wszystkie opublikowane artykuły monograficzne uzyskały pozytywne recenzje od niezależnych recenzentów.

Monografia: Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie Pobierz
(English title: Modern application of radiology in medicine)

Redakcja naukowa (Editorial board):
dr n. med. Jerzy Bednarski – Redaktor Naczelny (Editor-in-chief), Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
lek. Kamil Bałabuszek
lek. Anna Mroczek
lek. Marta Pawlicka
Recenzenci (Reviewers):
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mielko
dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja
dr hab. n. med. Anna Steć
dr hab. n. med. Magdalena Woźniak
dr n. med. Ewa Czeczelewska
dr n. med. Małgorzata Drelich
dr n. med. Paweł Szmygin
dr n. med. Marcin Trojnar
dr n. med. Jerzy Bednarski

Korekta, skład i łamanie (Correction, typesetting and page makeup):
lek. Kamil Bałabuszek, lek. Anna Mroczek, lek. Marta Pawlicka

Projekt okładki (Cover design):
dr n. med. Jerzy Bednarski. Obraz pobrany z www.shutterstock.com

ISBN: 978-83-950719-8-0
Objętość:
Ponad 6 arkuszy wydawniczych.
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

Wydawca (Publisher):
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
info@ipkn.edu.pl

Data wydania: 12 września 2020r.

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich artykułów.

Wydawca składa serdeczne podziękowania dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie
w dokonane recenzje oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów.

Wszystkie opublikowane artykuły monograficzne uzyskały pozytywne recenzje od niezależnych recenzentów.

Monografia: Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii

Najnowsze doniesienia z neurologii i onkologii
(English title: Recent reports from neurology and oncology) Pobierz

Redakcja naukowa (Editorial board):
dr n. med. Jerzy Bednarski – Redaktor Naczelny (Editor-in-chief), Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
lek. Anna Mroczek
lek. Marta Pawlicka
lek. Kamil Bałabuszek

Recenzenci (Reviewers):
prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
prof. dr hab. n. med. Piotr Olcha
dr hab. n. med. Magdalena Woźniak
dr n. med. Anna Aftyka
dr n. med. Ewa Czeczelewska
dr n. med. Małgorzata Drelich
dr n. med. Paweł Szmygin
dr n. med. Agnieszka Szymczyk
dr n. med. Agnieszka Wawrzecka

Korekta, skład i łamanie (Correction, typesetting and page makeup):
lek. Kamil Bałabuszek, lek. Anna Mroczek, lek. Marta Pawlicka

Projekt okładki (Cover design):
dr n. med. Jerzy Bednarski Obraz pobrany z www.shutterstock.com

ISBN: 978-83-950719-7-3
Objętość:
Ponad 6 arkuszy wydawniczych.
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

Wydawca (Publisher):
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
info@ipkn.edu.pl

Data wydania: 06 września 2020r.

Medycyna 2020 – wyzwania, diagnostyka, terapie przyszłości – nabór prac

Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii „Medycyna 2020 – wyzwania, diagnostyka, terapie przyszłości”.

Celem monografii jest przedstawienie, a tym samym rozpowszechnienie wiedzy o nowoczesnych metodach stosowanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Dynamiczny rozwój technologiczny znacząco wpływa na wszystkie dziedziny życia. Widoczne jest to również w naukach medycznych. W ciągu ostatnich lat nowoczesność i innowacyjność udowodniły, że stanowią podstawę rozwoju przyszłej medycyny. Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym i spersonalizowanym podejściem do terapii wielu schorzeń.

Nadesłane prace mogą być pracami badawczymi lub przeglądowymi. Opublikowanie monografii jest niezastąpioną szansą wdrożenia się młodym naukowcom w Świat Nauki.

Nabór trwa do 30.03.2020 r. do 23:59. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia monografii”

Monografia: Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne


Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne (English title: New diagnostic and therapeutics methods) Pobierz

Redakcja naukowa (Editorial board):
dr n. med. Jerzy Bednarski – Redaktor Naczelny (Editor-in-chief), Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
lek. Kamil Bałabuszek
lek. Anna Mroczek
lek. Marta Pawlicka
Recenzenci (Reviewers):
prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab
dr hab. n. med. Rafał Bułdak
dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka
dr hab. n. med. Anna Steć
dr hab. n. med. Magdalena Woźniak
dr n. med. Jerzy Bednarski
dr n. med. Agnieszka Brodzisz
dr n. med. Małgorzata Drelich
dr n. med. Jerzy Mielko
Korekta, skład i łamanie (Correction, typesetting and page makeup):
lek. Kamil Bałabuszek, lek. Anna Mroczek, lek. Marta Pawlicka

Projekt okładki (Cover design):
dr n. med. Jerzy Bednarski

ISBN 978-83-950719-6-6
Objętość:
Ponad 6 arkuszy wydawniczych.
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

Wydawca (Publisher):
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
info@ipkn.edu.pl

Data wydania: 10 września 2019r.

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich artykułów.

Wydawca składa serdeczne podziękowania dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie
w dokonane recenzje oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów.

Wszystkie opublikowane artykuły monograficzne uzyskały pozytywne recenzje od niezależnych recenzentów.

Monografia: Medycyna XXI wieku


Monografia: Medycyna XXI wieku (English title: 21st Century Medicine) Pobierz

Redakcja naukowa (Editorial board):
dr n. med. Jerzy Bednarski – Redaktor Naczelny (Editor-in-chief), Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
lek. Marta Pawlicka
lek. Kamil Bałabuszek
lek. Anna Mroczek

Recenzenci (Reviewers):
prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle
dr hab. Dagmara Stępień – Pyśniak
dr hab. n. med. Grażyna Wójcicka
dr n. med. Jerzy Bednarski
dr n. med. Piotr Czopnik
dr n. med. Katarzyna Kozłowicz
dr n. med. Andrzej Kułach
dr n. med. Karolina Lau
dr n. med. Anna Semczuk-Sikora
dr n. med. Anna Sobieszczańska
dr n. med. Szymon Skoczyński
dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza
dr n. med. Marcin Życzkowski

Korekta, skład i łamanie (Correction, typesetting and page makeup):
lek. Kamil Bałabuszek, lek. Anna Mroczek, lek. Marta Pawlicka

Projekt okładki (Cover design):
dr n. med. Jerzy Bednarski

ISBN 978-83-950719-5-9

Objętość:
Ponad 6 arkuszy wydawniczych.
Każdy rozdział zawiera minimum 20 000 znaków (minimum 0,5 arkusza wydawniczego)

Wydawca (Publisher):
Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
info@ipkn.edu.pl

© Copyright by Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich artykułów.

Wydawca składa serdeczne podziękowania dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie
w dokonane recenzje oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów.

„Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne” – nabór prac

Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii pt. „Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne”.

Współczesna medycyna powinna być skuteczna i innowacyjna, taka która potrafi sprostać wciąż nowym wyzwaniom cywilizacyjnym. Musi bazować na nowoczesnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych.

Opracowanie przełomowych rozwiązań medycznych opiera się na poszukiwaniu nowych molekuł oraz tworzeniu nowoczesnych technologii.

Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym i spersonalizowanym podejściem do terapii wielu schorzeń począwszy od diagnozy. 

Nadesłane prace mogą być pracami badawczymi lub przeglądowymi.

Opublikowanie monografii jest niezastąpioną szansą wdrożenia się młodym naukowcom w Świat Nauki.

Nabór trwa do 19.05.2019 r. do 23:59.Zapraszamy do współtworzenia monografii.

,,Medycyna XXI wieku” – nabór prac

Monografie Publikacje Punkty

Obecnie prowadzimy nabór rozdziałów do monografii pt. ,,Medycyna XXI wieku”.

Celem monografii jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny. Nadsyłane prace mogą dotyczyć tematów takich jak: nowoczesne technologie w medycynie, najnowsze terapie i drogi podawania leków. Również opisy przypadków medycznych, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania, czy też aktualne dane epidemiologiczne idealnie wpasują się w tematykę poruszaną w tej monografii.

Zgłaszane prace mogą być zarówno pracami badawczymi jak i przeglądowymi. Nabór trwa do 23.04.2019. Zapraszamy do współtworzenia monografii.