Medycyna wczoraj i dziś – klasyczne rozwiązania i nowoczesne technologie – nabór prac

Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii „Medycyna wczoraj i dziś – klasyczne rozwiązania i nowoczesne technologie”. Celem monografii jest przedstawienie, a tym samym rozpowszechnienie wiedzy o nowoczesnych metodach stosowanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Dynamiczny rozwój technologiczny znacząco wpływa na wszystkie dziedziny życia. Widoczne jest to również w naukach medycznych. W ciągu ostatnich lat nowoczesność i innowacyjność udowodniły, że stanowią podstawę rozwoju przyszłej medycyny. Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym …

Medycyna 2020 – wyzwania, diagnostyka, terapie przyszłości – nabór prac

Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii „Medycyna 2020 – wyzwania, diagnostyka, terapie przyszłości”.

Celem monografii jest przedstawienie, a tym samym rozpowszechnienie wiedzy o nowoczesnych metodach stosowanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Dynamiczny rozwój technologiczny znacząco wpływa na wszystkie dziedziny życia. Widoczne jest to również w naukach medycznych. W ciągu ostatnich lat nowoczesność i innowacyjność udowodniły, że stanowią podstawę rozwoju przyszłej medycyny. Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym i spersonalizowanym podejściem do terapii wielu schorzeń.

Nadesłane prace mogą być pracami badawczymi lub przeglądowymi. Opublikowanie monografii jest niezastąpioną szansą wdrożenia się młodym naukowcom w Świat Nauki.

„Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne” – nabór prac

Zapraszamy studentów i młodych naukowców do nadsyłania prac do monografii pt. „Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne”. Współczesna medycyna powinna być skuteczna i innowacyjna, taka która potrafi sprostać wciąż nowym wyzwaniom cywilizacyjnym. Musi bazować na nowoczesnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych. Opracowanie przełomowych rozwiązań medycznych opiera się na poszukiwaniu nowych molekuł oraz tworzeniu nowoczesnych technologii. Tematyka opublikowanych prac powinna być związana z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi oraz innowacyjnym i spersonalizowanym podejściem do terapii wielu schorzeń począwszy od diagnozy.  Nadesłane prace mogą być pracami …

,,Medycyna XXI wieku” – nabór prac

Monografie Publikacje Punkty

Obecnie prowadzimy nabór rozdziałów do monografii pt. ,,Medycyna XXI wieku”. Celem monografii jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny. Nadsyłane prace mogą dotyczyć tematów takich jak: nowoczesne technologie w medycynie, najnowsze terapie i drogi podawania leków. Również opisy przypadków medycznych, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania, czy też aktualne dane epidemiologiczne idealnie wpasują się w tematykę poruszaną w tej monografii. Zgłaszane prace mogą być zarówno pracami badawczymi jak i przeglądowymi. Nabór trwa do 23.04.2019. Zapraszamy do współtworzenia monografii.

,,Najnowsze doniesienia z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych” – nabór prac

Monografia Punkty Publikacje

Obecnie prowadzimy nabór rozdziałów do monografii pt. ,,Najnowsze doniesienia z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych”. Medycyna jest dynamicznie rozwijającym się obszarem nauki. W ostatnich latach wprowadzonych zostało wiele nowych rozwiązań praktycznie w każdym jej dziale. Dzięki lepszemu poznaniu mechanizmów powstawania i przebiegu wybranych chorób możliwe jest wprowadzanie nowych sposobów profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia. Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych. Serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia monografii i nadsyłanie prac zarówno przeglądowych jak i badawczych. Prace …